Expertise onderzoek

Als werkgever en bedrijfsarts wilt u uw werknemer(s) zo goed mogelijk begeleiden en alle kansen bieden op terugkeer op de arbeidsmarkt. Vraagt u zich daarbij wel eens af of de behandeling van uw werknemer(s) zorgvuldig wordt uitgevoerd en past binnen de geldende richtlijnen? Weet u wat de te verwachten resultaten zijn?

In een onafhankelijk onderzoek kunt u vragen stellen over belastbaarheid, factoren van stagnatie van herstel, herstel en re-integratie bevorderende maatregelen, prognose en beschermende maatregelen. Vragen die niet alleen door een behandelaar beantwoord mogen worden.

Ster-kracht biedt onafhankelijk expertise onderzoek naar de psychische gezondheid van uw medewerker, met aandacht voor mentale weerbaarheid en het voorkomen van terugval. Dat doen onze experts op een vlotte en zorgvuldige manier.

Werkwijze

Ster-kracht verricht expertises in opdracht van bedrijfsartsen.

U stuurt uw aanvraag digitaal met daarin de vraagstelling, medische gegevens van de werknemer en eventuele voorkeur voor een onderzoeker. Voorafgaand aan het onderzoek is overleg met een psychiater altijd mogelijk en zelfs gewenst.

Direct een afspraak
Na ontvangst van de aanvraag wordt de opdracht gekoppeld aan één van onze experts. Binnen vijf werkdagen maken wij een afspraak met de werknemer, waarbij wordt verzocht een instemmingsformulier te tekenen. Hiermee wordt, zo nodig, informatie over diagnostiek en/of behandeling opgevraagd bij eerdere behandelaren. Het onderzoek vindt binnen twee weken plaats.

Consultatie

Duidelijkheid wordt soms bereikt door een consultatie per telefoon of per e-mail. Dit verschaft eenvoudig en snel inzicht in de vraag of en welk uitgebreider onderzoek een oplossing kan bieden. Een consultatie wordt uitgevoerd door een psychiater of klinisch (neuro)psycholoog en duurt maximaal 30 minuten.

Onderzoeken

Ster-kracht biedt de volgende onderzoeken aan:

Psychiatrische expertise of psychiatrische rapportage is een onafhankelijk medisch specialistisch onderzoek waarbij een psychiater vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid een rapport opstelt. Dit onderzoek is een systematische evaluatie van de oorzaken, de symptomen, het beloop en de gevolgen van een psychiatrische stoornis. Het is de basis voor een diagnose, een behandelplan en beantwoordt eventuele vragen van de werknemer of aanvrager.

Een dergelijk onderzoek kan antwoord geven op vragen als:

  • Wordt de werknemer op dit moment adequaat behandeld?
  • Is gradueel opbouwen naar volledige werkhervatting van eigen werkzaamheden in de huidige situatie gecontra-indiceerd?

Een volledig psychiatrisch onderzoek is in belangrijke mate gebaseerd op een interview met de werknemer en observaties van diens gedrag. Dit onderzoek vindt bij Ster-kracht plaats conform de actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de KNMG.

Tarieven

Vanaf 1 mei 2016 hanteert Ster-kracht de volgende tarieven:

  • Consultatie (maximaal 30 minuten) € 125,-
  • Psychiatrische expertise € 1.300,-
  • Kort psychologisch onderzoek € 1.300,-
  • Uitgebreid (neuro)psychologisch onderzoek € 1.700,-
  • Combinatie van 2 en 4 € 2.900,-

Al onze tarieven zijn exclusief 21% BTW en eventuele kosten van een tolk (€ 175,- per gesprek)

Aanvragen