Tevreden? Of kan onze dienstverlening beter?

Bij Ster-kracht werken deskundige en gemotiveerde professionals. Wij begeleiden u en bieden u de training die u zoekt, afgestemd op uw verwachtingen en zoveel mogelijk tegemoetkomend aan uw wensen en doelen. Hierover proberen wij ook optimaal met u te communiceren.

Ster-kracht hecht aan goede relaties. Wij nemen de kwaliteit van onze diensten en de werkwijze van onze professionals serieus. Wij staan open voor complimenten, suggesties ter verbetering van onze dienstverlening, of het uiten van ongenoegen op een product van Ster-kracht, of de uitvoering daarvan.

Bent u tevreden? Laat het ons weten, vertel, bel, schrijf of mail de betreffende professional rechtstreeks of via de complimenten- en verbetercommissie van Ster-kracht. Het ontvangen en serieus nemen van feedback stelt ons in staat om onze diensten en werkwijze te verbeteren.

Niet tevreden?

Ondanks dat wij ons werk zo goed mogelijk proberen te doen, kan het zijn dat u niet geheel tevreden bent. U kunt bij de complimenten- en verbetercommissie suggesties aandragen ter verbetering van onze diensten en/of werkwijze. Wij vinden het belangrijk om uw ongenoegen zo snel mogelijk weg te nemen.

Vindt u dat er onjuist of onzorgvuldig is gecommuniceerd of gehandeld? Bespreek dit rechtstreeks met de betreffende professional, om samen tot een oplossing te komen. Een persoonlijk gesprek waarin u aangeeft waar u tegenaan gelopen bent, kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw ongenoegen wegnemen. Het biedt de betreffende persoon de gelegenheid direct iets te verbeteren of te herstellen.

Vertel het Ster-kracht

Als u uw ongenoegen niet kunt of wilt bespreken met degene die het betreft, stel dan de complimenten- en verbetercommissie van Ster-kracht schriftelijk (per brief of e-mail) op de hoogte. Mail uw feedback met vermelding van uw naam, (email)adres en geboortedatum, naar info@ster-kracht.com of stuur uw brief naar:

Ster-kracht

T.a.v. de complimenten- en verbetercommissie

Oude Delft 207

2611 HD Delft

Uw feedback wordt altijd snel en vertrouwelijk behandeld.

De oplossing

Indien uw feedback een uiting van ongenoegen betreft, dan gaan de leden van de complimenten- en verbetercommissie met u en diegenen tegen wie het ongenoegen wordt geuit (indien van toepassing) in gesprek. De commissie onderzoekt of het mogelijk is tussen partijen tot een vergelijk te komen, maar kan ook besluiten tot een vorm van bemiddeling tussen klant en professional.

Ster-kracht streeft ernaar om binnen vier weken na ontvangst van de feedback een passende oplossing te vinden. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan laten wij u binnen deze termijn weten wanneer een oplossing verwacht kan worden. U ontvangt van ons altijd een gemotiveerde, schriftelijke reactie.