Training ‘Bouwen aan een (beginnend) team’

Een goed team is allesbepalend voor de efficiëntie in het werk en de werksatisfactie. Hiervoor is meer nodig dan het bij elkaar zetten van een groep professionals die het vervolgens zelf uit moeten zoeken in de hoop dat het goed komt. Met name beginnende teams hebben baat bij een goede begeleiding in het teamproces om tot een goed functionerend team te komen. Een team waarin wordt samengewerkt en men – met elkaar – staat voor datgene wat geleverd en gerealiseerd wordt.

In de training krijgt het team een model aangereikt waarmee het inzicht krijgt in groepsprocessen. Het team leert hoe onderlinge relaties verstevigd kunnen worden en een positief groepsklimaat kan worden gecreëerd.

De ervaringsgerichte training wordt gegeven door een specialist en is gebaseerd op evidence-based psychotherapiemethoden zoals schematherapie, interpersoonlijke therapie en groepstherapie. Handvatten en tips komen aan de orde.

Doelgroep

(Beginnende) teams in bedrijfsleven of non-profitorganisaties die een goede start willen maken met de opbouw van een prettig team-werkklimaat.

Doel

In deze training krijgt het (startende) team inzicht in welke groepsprocessen plaatsvinden bij het vormen en groeien van een team. Het team leert in de training hoe zij met elkaar een veilig groepsklimaat kunnen opbouwen waardoor efficiëntie en werksatisfactie optimaal worden.

Inhoud

De training omvat:

  • Uitleg over groepsdynamica
  • Handvatten om van een (beginnend) team tot een ervaren team te groeien
  • Begeleiding in het groepsdynamische proces

Duur van training en aantal trainers

De training ‘Bouwen aan een (beginnend) team’ duurt 3 dagen en wordt in overleg met u ingepland op de locatie van uw voorkeur. Na de eerste dag volgen er 4 dagdelen verspreid in de tijd. Het team wordt in deze periode begeleid in het groepsdynamisch proces, en krijgt hiermee de gelegenheid om het geleerde in de praktijk toe te passen

De training wordt gegeven door een specialist. Bij groepen van meer dan 8 teamleden zijn er twee trainers.

Offerte

Heeft u interesse? Vraag dan hier een offerte aan.

Offerte aanvragen