Wie zijn wij?

Maarten de Boo en Michiel van Vreeswijk ondernemen sinds 2006 samen. Zij richtten eerder G-kracht psychomedisch centrum B.V. en stichting Groeikracht op. Na tien jaar zijn zij toe aan een volgende stap die aansluit bij de groeiende vraag naar expertise, coaching en training gericht op werknemers in diverse sectoren.

De oprichting van Ster-kracht B.V. biedt mogelijkheden om de kennis die binnen G-kracht psychomedisch centrum is opgebouwd op bredere schaal in te zetten.

Ster-kracht bestaat uit een groep enthousiaste professionals in de gezondheidszorg die op een persoonlijke manier aan uw ontwikkeling willen bijdragen. Wij hebben bijzondere affiniteit met collega-medewerkers in de gezondheidszorg, maar dragen ook graag bij aan de persoonlijke groei van werknemers uit andere sectoren.

Michiel van Vreeswijk

Michiel van Vreeswijk is klinisch psycholoog en supervisor schematherapie en cognitieve gedragstherapie. Naast het geven van trainingen, supervisie en leertherapie behandelt en diagnosticeert hij patiënten met persoonlijkheidsproblematiek en coacht hij mensen. Hij schrijft artikelen en boeken over schematherapie en geeft regelmatig les in binnen- en buitenland.

Bestuurservaring heeft hij onder andere opgedaan als lid Raad van Bestuur van G-kracht psychomedisch centrum, mededirecteur Ster-kracht B.V., hoofddocent diagnostiek van twee postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog, voorzitter van stichting Groeikracht en secretaris van het register Schematherapie.

Publicaties

Maarten de Boo

Maarten de Boo is psychiater en werkzaam in zowel het ziekenhuis als in de GGZ. De afgelopen tien jaar was hij tevens leidinggevende van een afdeling met psychologen en psychiaters.

Bestuurservaring heeft hij opgedaan als lid van het bestuur Medische staf en thans bestuur Medisch Specialisten Coöperatief RdGG U.A. Zijn portefeuille behelst professionele kwaliteit. Op plaatselijk en landelijk niveau is hij betrokken bij het beleid rond het optimaal functioneren van medisch specialisten (IFMS, ABS-artsen). Daarnaast maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur van G-kracht psychomedisch centrum, is hij mededirecteur van Ster-kracht B.V. en penningmeester van stichting Groeikracht.

Publicaties

Anna-eva van Ruijven

Anne-eva van Ruijven is psycholoog NIP en Cognitief Gedragstherapeut. Naast het uitvoeren van behandelingen, heeft zij ervaring in het geven van training en cursussen. Ook is zij betrokken als kwaliteitsmedewerker bij G-kracht psychomedisch centrum.

Aglaia Zedlitz

Aglaia Zedlitz is universitair docent Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit Leiden en (neuro)psycholoog NIP in opleiding tot psychotherapeut bij G-Kracht psychomedisch centrum. In haar werk begeleid zij diverse promovendi, studenten en opleidingen met hun wetenschappelijk onderzoek. Zij heeft ruime ervaring in de behandeling van patiënten met niet aangeboren hersenletsel en van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. Zij geeft les aan de universiteit Leiden en aan postdoctorale instellingen. Daarnaast heeft zij bestuurservaring opgedaan binnen het Nederlands Instituut van Psychologen en diverse andere verenigingen.

Diana Friebel

Diana Friebel heeft haar praktijk diploma boekhouden en verzorgd al zo’n dertig jaar de financiële administraties/loonadministratie van diverse bedrijfstakken. Ze is sinds 6 jaar administratief werkzaam binnen de gezondheidzorg en sinds 2016 werkzaam bij Ster-kracht. De gezondheidzorg is wel een van de bedrijfstakken waar het qua regelgeving niet stil staat, de overheid weet het daarin heel spannend te houden.

Dina Snippe

Dina Snippe is BIG geregistreerd psychotherapeut en werkt op diverse terreinen van de psychotherapie, o.a. voor de behandeling van depressies, trauma’s en arbeidsgerelateerde problematiek. Over het toepassen van interpersoonlijke psychotherapie in een groep heeft ze een boek en artikelen geschreven. Daarnaast is ze gespecialiseerd in groepsdynamica en groepspsychotherapie. Hierin heeft ze ruime ervaring als groepspsychotherapeut, teamleider, leertherapeut, supervisor en docent. Bestuurservaring heeft zij opgedaan als secretaris van de Ned. ver. voor Interpersoonlijke Psychotherapie.

Maaike Raaijmakers

Maaike Raaijmakers is GZ-psycholoog en opleiding tot klinisch psycholoog. Ze is geregistreerd cognitief gedragstherapeut, emdr therapeut en schematherapeut. Ze  diagnosticeert en behandelt mensen patiënten in de GGZ en is gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek en trauma. Ze geeft les en is betrokken bij de opleiding tot GZ-psycholoog waarin ze collega’s in opleiding coacht, begeleidt en superviseert.

Maaike heeft bestuurservaring opgedaan als hoofdbehandelaar en teamleider binnen de forensische en verslavingszorg, als adviseur en supervisor bij een bureau voor arbeidsre-integratie, als locatiehouder bij G-kracht Psychomedisch Centrum en  als hoofddocent diagnostiek en behandeling bij postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog.

Marcel van Gurp

Marcel van Gurp is van 2013 tot heden werkzaam als psychiater in de GGZ. Hiervoor was hij al vanaf 2007 werkzaam als arts binnen de psychiatrie. Marcel van Gurp heeft een jarenlange ervaring met de behandeling van psychiatrische stoornissen met behulp van medicatie en psychotherapie. Hij heeft hierbij een speciale interesse in angststoornissen en depressieve stoornissen. Betreft psychotherapie en trainingen heeft Marcel van Gurp voornamelijk ervaring met cognitieve gedragstherapie (CGT), mindfulness based cognitive therapy (MBCT) en de combinatie van mindfulness en schematherapie.

Peter Teeuwen

Peter Teeuwen is klinisch psycholoog en supervisor Interpersoonlijke Psychotherapie. Naast het  werken als klinisch psycholoog en het geven van supervisie heeft hij ervaring met individuele coaching en groepscoaching en met mediation. Hij  heeft daarnaast ruime ervaring in het opleiden van gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Bestuurservaring heeft hij onder andere opgedaan als voorzitter van de kamer Gezondheidszorgpsychologie, voorzitter van de sectie Geestelijke Gezondheidszorg van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) commissaris van een woningbouwvereniging en voorzitter van een raad van toezicht van een instelling die zich richt op het wonen en de verzorging van ouderen.

Stephanie Koelewijn

Stephanie Koelewijn is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Zij behandelt en diagnosticeert patiënten met diverse problematiek waaronder persoonlijkheidsproblematiek en heeft veel expertise op het gebied van de psychodiagnostiek. Vanuit haar eigen cultureel diverse afkomst (Indisch-Italiaans), heeft zij interesse om met patiënten tevens deze kant te onderzoeken in hun verhaal, en hoe geschiedenis zich transgenerationeel kan beïnvloeden. Welk effect iemands familiegeschiedenis kan hebben op verschillende levensgebieden. In de behandeling werkt zij cliëntgericht, inzichtgevend en maakt daarbij tevens gebruik van cognitieve gedragstechnieken.